Asbestinventarisatie

Veilig verwijderen

Heldere communicatie

Ontzorgen van A tot Z

Duidelijke afspraken
  • Veilig verwijderen van asbest
  • Heldere communicatie
  • Procescertificaat Asbestverwijdering
  • Duidelijke afspraken

Asbestinventarisatie

Voordat er wordt gestart met renovatie- of sloopwerkzaamheden is het noodzakelijk om te weten of er asbest in het gebouw zit. Dit kan vastgesteld worden door een asbestinventarisatie. Het is verplicht om deze inventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bureau. Als de inventarisatie is uitgevoerd kan een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd worden.

Wat staat er in het rapport:

  • Om wat voor een soort asbest het gaat
  • Wat de hoeveelheden zijn
  • In welke risicoklasse de sanering valt
  • Waar asbest is aangetroffen

Het is niet toegestaan voor ons asbestverwijderingsbedrijf om zelf een inventarisatie uit te voeren. Dit is bepaald door wetgeving. Ons asbest bedrijf kan u echter wel adviseren over een geschikt bureau dat u hiervoor kunt inschakelen. Wij kunnen ook de aanvraag van de inventarisatie voor u aanvragen. Maar u kunt dit ook zelf doen. U vindt de gecertificeerde inventarisatiebureaus op www.ascert.nl.

Soorten asbestinventarisatie

U kunt kiezen uit verschillende inventarisaties. Zo kunt u kiezen voor een oppervlakkige inventarisatie tot een uitgebreide. Dit hangt dan ook af van uw situatie en het doel van de inventarisatie. In samenspraak met het inventarisatiebureau zal gekeken worden welke inspectie in uw situatie noodzakelijk is.

Type A is een inventarisatie waarin vastgesteld wordt of er überhaupt asbest aanwezig is. In dit onderzoek wordt het pand bekeken en worden alleen de direct waarneembare zaken onderzocht. Zijn er gegronde redenen dat er asbest aanwezig kan zijn? Dan kan een type B-inventarisatie verstandig zijn. Tijdens deze inventarisatie zal gekeken worden of er ook asbest aanwezig is, dat niet direct zichtbaar is. Zoals bij bijvoorbeeld leidingen en isolatiemateriaal. Type G is het meest uitgebreid. Bij dit type zal gekeken worden of er ook voorwerpen zijn waarin asbest aanwezig in is, waar gebruikers mee in aanraking kunnen komen. Tenslotte is er nog een type 0 inventarisatie mogelijk. Deze is nog beperkter dan Type A. Daarmee is type 0 niet voldoende om een sanering te starten. Wees u er ook bewust van dat een inventarisatie een geldigheidsduur van 3 jaar heeft.

Wijzigingen per 1 maart 2017

Tegenwoordig wordt er echter niet meer gewerkt met deze soorten onderzoeken, zoals wij hierboven vermelden. Doordat een inventarisatie een geldigheidsduur van 3 jaar heeft, komen deze omschrijvingen in de praktijk nog wel voor. Inventarisaties zijn vanaf 1 maart 2017 helemaal afgestemd op de concrete vraag van de opdrachtgever en het doel van de inventarisatie. Het is dus noodzakelijk om de vraag goed vast te leggen.