Asbestverwijdering

Veilig verwijderen

Heldere communicatie

Ontzorgen van A tot Z

Duidelijke afspraken
  • Veilig verwijderen van asbest
  • Heldere communicatie
  • Procescertificaat Asbestverwijdering
  • Duidelijke afspraken

Asbest Service Nederland helpt u graag bij de asbestverwijdering!

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan via ons contactformulier.

Asbest verwijderen door particulieren

Het is niet altijd noodzakelijk om asbestverwijdering uit te voeren. Komt asbest voor in een materiaal waar waar niets mee gebeurt, dan is het niet direct nodig om over te gaan tot asbestverwijdering. Als asbest niet zit gebonden in het materiaal, dan kan het zo zijn dat asbestvezels vrijkomen. Dan is het wel noodzakelijk om het af te schermen of te laten verwijderen. Huurt u een pand? Dan is degene bij wie u huurt zelf verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Het is toegestaan om als particulier een kleine hoeveelheid materiaal met asbest te verwijderen. Dit is alleen toegestaan als u het materiaal niet beschadigd. U mag bijvoorbeeld zelf een vensterbank verwijderen als deze vast geschroefd zit. Hier mogen echter geen asbestvezels bij vrijkomen. Het is niet toegestaan om meer dan 35 vierkante meter met asbesthoudend materiaal zelf te verwijderen. Het is een vereiste om een sloopmelding te doen bij uw gemeente als u overgaat tot asbestverwijdering. Vraag uw gemeente om meer informatie over welke maatregelen u moet treffen en waar u het overbodige materiaal kan afgeven.

Als u asbest verwijderd op de verkeerde manier kan dit gevaarlijk zijn. Als u het niet veilig kan
verwijderen kunt u het beste laten zitten. Het kan zelfs zo zijn dat de gemeente u als eigenaar van asbesthoudend materiaal kan dwingen om maatregelen te nemen. Bestaat er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in om het asbest te verwijderen. Dit mag u dan in geen enkel geval zelf verwijderen als het risico te groot is.

Asbestverwijdering

Een huis kopen met asbest

Koopt u een huis? Dan hoeft de verkoper de aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkopende partij niet of er asbest in zijn pand zit? Laat dan door een professioneel bedrijf een inventarisatie uitvoeren. Echter als nieuwe eigenaar betaald u wel de kosten hiervan. U moet ook de kosten van asbestverwijdering betalen. Maar u kunt natuurlijk ook andere afspraken maken met de verkoper. De afspraak kan zijn dat de verkopende partij de kosten op zich neemt. Weet de verkoper dat er asbest in de woning zit en meldt deze dit niet aan u? Dan kan het zo zijn dat er sprake is van een verborgen gebrek. Houd er rekening mee als u een huis koopt, dat daken vanaf 2024 asbestvrij dienen te zijn.

Asbest verwijderen door bedrijven

Wilt u voor uw bedrijf asbest verwijderen? Dan is het te allen tijde verplicht om dit uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Asbestinventarisatie

Voorafgaand aan de start van renovatie- of sloopwerkzaamheden is het noodzakelijk om te weten of er asbest in het gebouw aanwezig is. In eerste instantie moet er een asbestinventarisatie uitgevoerd worden voordat u een sloopmelding indient bij de gemeente. Dit dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd inventarisatiebureau.

In het inventarisatierapport wordt vermeld:

  • Wat voor een soort asbest het is
  • Wat de hoeveelheden zijn
  • In welke risicoklasse de sanering wordt ingedeeld
  • Waar asbest is aangetroffen

Asbest Service Nederland mag in verband met belangenverstrengeling zelf geen asbestinventarisatie uitvoeren. Wilt u advies over een gedegen inventarisatiebureau die u kunt benaderen? Wij adviseren u graag hierover. Wij kunnen als u dit wenst de aanvraag voor u verzorgen. Natuurlijk kunt u ook zelf een inventarisatiebureau benaderen en de opdracht geven. U vindt alle gecertificeerd inventarisatiebureaus op www.ascert.nl.

Subsidiemogelijkheden

U kunt voor meer informatie kijken op onze pagina subsidie asbestsanering.