Subsidie asbestsanering

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.

Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Ook is het onverstandig om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten.

Subsidie asbest verwijderen

asbest verwijderen woning subsidie

Wat valt onder de omschrijving van een asbestdak

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Boeidelen, dakgoten, dakbeschot en gevelpanelen worden niet gezien als dakbedekking en zijn niet verplicht om te verwijderen. Deze delen komen dus ook niet in aanmerking voor de subsidie. Het verbod geldt ook niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.

Wie kan subsidie aanvragen

Deze regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Overheden kunnen in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Wanneer zij een asbestdak verwijderen uit hoofde van hun wettelijke taak, krijgen zij geen subsidie vanuit deze regeling. Voor de subsidieregeling is in 2017 € 25 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). De regeling loopt tot en met 31 december 2019.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. U bent verplicht eerst een inventarisatierapport op te laten stellen door een gecertificeerd bedrijf. Het asbest mag alleen door een bedrijf verwijderd worden dat in het bezit is van een Procescertificaat Asbestverwijdering (voorheen SC-530).

De subsidie kan pas aangevraagd worden na de asbestsanering en dit dient binnen 6 maanden na de sanering te gebeuren.

Voorwaarden voor subsidie

•    U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
•    De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
•    U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
•    Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Dakbeschot komt niet in aanmerking!
•    U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten 2 verplichte gegevens staan.
a) het aantal verwijderde m2 asbestdak;
b) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
•    Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.
•    Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
•     U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
•    Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
•    Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie. In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2 terugvinden.

Neem voor meer informatie contact op met Asbest Service Nederland of kijk op de website van de Rijksoverheid.

BEL ONS