Subsidie asbestsanering

Veilig verwijderen

Heldere communicatie

Ontzorgen van A tot Z

Duidelijke afspraken
  • Veilig verwijderen van asbest
  • Heldere communicatie
  • Procescertificaat Asbestverwijdering
  • Duidelijke afspraken

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

De subsidieregeling die er was voor de verwijdering van asbestdaken was er om de verwijdering van asbest te stimuleren. Er was € 75 miljoen beschikbaar, dit budget is nu uitgeput. Er geldt dus geen subsidieregeling meer.

Subsidie asbestsanering

Asbest dak saneren