Subsidie asbestsanering

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

De subsidieregeling die er was voor de verwijdering van asbestdaken was er om de verwijdering van asbest te stimuleren. Er was € 75 miljoen beschikbaar, dit budget is nu uitgeput. Er geldt dus geen subsidieregeling meer.

Subsidie asbest verwijderen

asbest verwijderen woning subsidie

BEL ONS