Asbestverwijdering toegelicht

Veilig verwijderen

Heldere communicatie

Ontzorgen van A tot Z

Duidelijke afspraken
  • Veilig verwijderen van asbest
  • Heldere communicatie
  • Procescertificaat Asbestverwijdering
  • Duidelijke afspraken

Asbestverwijdering door Asbest Service Nederland:

Asbestverwijderingsprojecten worden in zorgvuldig gecontroleerde fases uitgevoerd volgens de wetgeving die hiervoor in Nederland geldt. De grootte van het project is niet van invloed op de uitvoering, elke fase wordt altijd doorlopen.

Het asbestinventarisatierapport

Na contact met Asbest Service Nederland zullen wij eerst vragen naar het asbestinventarisatierapport. Zonder asbestinventarisatie door een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf mogen wij geen saneringswerkzaamheden uitvoeren en kunnen wij geen exacte offerte maken. Als er nog geen inventarisatierapport aanwezig is kunnen wij dat voor u laten opstellen. Na ontvangst van het inventarisatierapport kunnen we de definitieve offerte maken en kunnen de volgende stappen doorlopen worden.

De sloopmelding

Nadat u ons opdracht heeft gegeven zullen wij als eerst bij de betreffende gemeente een sloopmelding voor de uit te voeren werkzaamheden indienen. Nadat de gemeente deze sloopmelding heeft geaccepteerd mogen we de werkzaamheden betreffende asbestverwijdering starten. Onder normale omstandigheden geld dat de gemeente maximaal 28 dagen de tijd heeft om de sloopmelding te accepteren. Als er sprake is van een besmetting waardoor het woon of gebruikersgenot ernstig belemmert word of als er sprake is van een calamiteit gelden er andere regels en kan deze termijn verkort worden tot 5 dagen of direct starten.

Start asbestverwijderingsproces

Voor de aanvang van de werkzaamheden worden de certificerende instantie, arbeidsinspectie en gemeente ingelicht over de start van de asbestverwijderingswerkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden komen onze controlerende instantie, de arbeidsinspectie en/of de milieupolitie regelmatig langs. Asbest Service Nederland voert het asbestafval af dat tijdens de sanering wordt verwijderd. U ontvangt na oplevering een stortbon, waarop te zien is dat het asbest correct en legaal is afgevoerd en verwerkt.

Afronding en nazorg

Na beëindiging van de asbestverwijderingswerkzaamheden laten wij een onafhankelijk RvA Inspectielaboratorium komen die een luchtmeting, visuele inspectie, of beide komen uitvoeren. (dit is afhankelijk van de werkzaamheden). Van deze meting of inspectie wordt een rapport opgemaakt. Pas als de gemeten asbestwaarde binnen de wettelijke grenzen ligt, wordt het werkgebied vrijgegeven. U ontvangt na oplevering een vrijgavecertificaat.

Regelgeving en gezondheidsrisico’s

Asbest Service Nederland vindt het erg belangrijk om de regelgeving en adviezen vanuit de overheid en certificerende instellingen serieus te nemen omdat iedere afwijking hiervan een potentieel gezondheidsrisico vormt voor u en onze medewerkers. Wij onderscheiden ons dan ook door transparant te zijn over deze regelgeving en adviezen. Eén van deze adviezen is dat de opdrachtgever zelf het onafhankelijk RvA Inspectielaboratorium inschakelt voor de eindcontrole om zo de onafhankelijkheid tussen de saneerder en het laboratorium te kunnen garanderen. Wij bieden u de mogelijkheid hier zelf een keuze in te maken in tegenstelling tot veel andere bedrijven. Zo kunnen wij ons door onze transparantie en de goede prijs-kwaliteitverhouding met afstand onderscheiden van vele anderen.

Asbest Service Nederland, eerlijk en veilig voor mens en milieu!

Asbest Service Nederland verwijdert zorgvuldig en veilig asbest. Al onze medewerkers hebben de nodige opleiding gehad. Meer weten? 06-83383761